facebook-link
twitter-link
instagram-link
youtube-link
tiktok-link
telegram-link

Кыргыз Республикасынын ИИМдин мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүүнүн Администрациялык регламентин бекитүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын ИИМдин «Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы, соттуулугунун бар же жоктугу тууралуу маалым каттарды акысыз жана акы төлөө негиздеринде берүү» мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүүнүн Администрациялык регламентин бекитүү жөнүндө»

Скачать для ознакомления.