Үй-бүлөлүк зомбулук 2022–жылдын 10 (он) айында

Ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына үй-бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча 8440 ( 2021-жылдын 10 айында 9378) тактап  айтканда  салыштырмалуу 938 фактыга аз катталган же–10,0%  катталган. (Бишкек-4266; Чүй-1538; Ош шаары-301; Ош обл.-544; Баткен-198; Жалал-Абад-547; Ысык-Көл-591; Нарын-228; Талас-227).

Берилген убактылуу коргоо ордерлери:

 үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамдарга карата 7259 (-1063) 8322 (Бишкек-3106/3421; Чүй-1518/2123; г.Ош-301/333; Ошская обл.-543/503; Баткен-198/244; Жалал-Абад-547/571; Ысык-Көл-591/608; Нарын-228/278; Талас-227/241),  анын ичинен: зомбулук жасаган эркектерге 6874 же ( 94,7 %) аялдарга 385 же (5,3 %).

- узартылган коргоо ордерлер -176 (101);

- Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга карата берилген коргоо ордерлери 7259 (-1063) 8322 (быйыл 12,77% аз катталды) анын ичинен:   

- жабыр тарткан эркектерге 243 (278);

- аялдарга 6841 (7807);

- жашы жетелектерге 175 (237), анын ичинен:  эркек балдарга -7(124), кыздарга -100 (113).

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө Кодексинин 70-беренеси (үй-бүлөлүк зомбулук) менен  укук бузуу жөнүндө 2471 протокол түзүлүп, сот органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн, алар: (Бишкек ш.-1055;     Чүй обл.-552; Ысык-Көл обл.-253; Нарын обл.-107;  Ош ш.-114; Ош обл.-68; Жалал-Абад обл.-135; Талас обл.-127; Баткен обл.-60).

Түзүлгөн протоколдор боюнча сот тарабынан чыгарылган чечимдер:

- коомдук ишке тартылган жарандардын саны – 1231, алардын ичинен: (Бишкек ш.-427; Чүй обл.-278;  Ысык-Көл обл.-157;  Нарын обл.-80; Ош ш.-47; Ош обл.-42; Жалал-Абад обл.-83;  Талас обл.-72;  Баткен обл.-45).

- камакка алынган жарандардын саны – 753, алардын ичинен:  (Бишкек ш.-411; Чүй обл.-168; Ысык-Көл обл.-55; Нарын обл.-13; Ош ш.-11; Ош обл.-10; Жалал-Абад обл.-38; Талас обл.- 40; Баткен-7);

КРнын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 70-беренесинде “40 саатка коомдук иштерге тартууга, же болбосо үчтөн жети суткага чейин камакка алуу” жаза чарасы көрсөтүлгөн, бирок ушул эле кодекстин 30-бер.  3-б. жана 33-бер.4-б. талаптарына ылайык, көрсөтүлгөн жаза чаралары “элүү беш жаштан ашкан аялдарга жана алтымыш жаштан ашкан эркектерге, кош бойлуу аялдарга, үч жашка чейинки балдары бар аялдарга, биринчи же экинчи топтогу майыптуулугу бар, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата колдонулбаарын эске алуу менен, сот тарабынан “эскертүү” чечими чыккан протоколдордун саны - 43 (Бишкек-16; Чуй обл.-15; Нарын -3; Жалал-Абад-2; Ош обл.-4; Талас-3);

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө Кодексинин 71-беренеси (Убактылуу коргоо ордеринин шарттарын аткарбоо) менен  укук бузуу жөнүндө 16 протокол түзүлүп (Бишкек-10; Чүй -2; Нарын-4), сот органдарынын чечими менен 6 жаран камакка алынган жана 9 жаран коомдук ишке тартылган, 1 протокол соттун кароосунда.

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө Кодексинин 72-беренеси (Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамдын түзөтүү программасынан өтүүдөн баш тартуусу) менен  укук бузуу жөнүндө 26 протокол түзүлүп (Ысык-Көл-26), сот органдарынын чечими менен 8 жаран коомдук ишке тартылган, 14 жаранга “эскертүү” берилген жана 4 протокол соттун кароосунда.

Кылмыш иши козголуп, үй-бүлөлүк зомбулук боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө 416 (+190) 226 факты боюнча (Бишкек ш.-37, Ош ш.-20, Чүй обл.-97, Ысык-Көл обл.-43, Нарын обл.-26, Ош обл.-69, Жалал-Абад обл.-96, Талас обл.-11, Баткен обл.-17), анын ичинен:

Сотко жөнөтүлгөнү - 231 (+158) 73;

Кыскартылган сотко чейинки өндүрүш иштери -161 (+40) 121;

Өндүрүштө - 24 (-8) 32. 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза Кодексинин беренелери боюнча:

- 122-берене (Киши өлтүрүү) – 15 (25);

- 130-берене (Ден соолукка оор зыян келтирүү) – 11 (13);

- 131-берене (Ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү) –19 (40);

- 134-берене (Этиятсыздыктан ден-соолукка анча оор эмес залал келтирүү)-0 (1);

- 138-берене (Уруп-согуп кыйноо) -81 (9);

- 139-берене (Өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу менен коркутуу) -0 (15);

- 154-берене (Зордуктоо) – 9 (17);

- 155-берене (Сексуалдык мүнөздөгү зомбулуктуу аракеттер)-0 (0);

- 156-берене (Сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо)-1 (1);

- 157-берене (16 жашка  толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер) – 6 (2)

- 158-берене (Ыплас аракеттер) -7 (5);

- 177-берене (үй-бүлөлүк зомбулук) -35 (2);

- башкалар -232 (96).
 

КРнын ИИМдин КККты