Памятка туристу

На территории г. Ош на основании единой дислокации Туристическая милиция осуществляет патрулирование на следующих 6 маршрутах: - священная гора «Сулайман-Тоо», Центральная площадь по ул. Ленина, парк им. Т.Сатылганова, парк им. А.Навои, исторический комплекс «Алымбек Датка»», мкр-н «Араванский».

В настоящее время, туристический взвод Иссык-Кульской области осуществляет безопасность иностранных туристов по 17 пешим маршрутам, из них по г. Каракол – 8, Иссык-Кульскому району – 6, айыльному округу «Шахта-Жыргалан» Ак-Суйского района – 1 и в зимнее время на горнолыжной базе «Каприз» - 2.

Сотрудники Туристической милиции владеют английским, турецким, немецким, китайским, арабским языками.

Для эффективной работы все сотрудники Туристической милиции обеспечены соответствующей материально-технической базой: автотранспортными средствами марки “Foton Sauvana”, видеорегистраторами, электронными планшетами. Сотрудники обеспечены форменной одеждой с надписью на нарукавнике - «Туристическая милиция» и специальным нагрудным знаком.“Туристке эстеткич”

Рубрикасы

         Рубриканын максаты Кыргыз Республикасында болуучу чет элдик коноктордун коопсуздугун камсыздоо болуп саналат.

 1. Өздүк коопсуздугу

Ылайыгына карай  чет элдик туристке өтө ылдам жардам керек болсо “102” – өтө ылдам чакыруу акысыз номерине чалуу керек. Тейлөөчү номер кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт.

    Куткаруучу кызматтын номерилери:

    101 тел. – өрт коопсуздугунан коргоо

    102 тел. – милиция

    103 тел. – медициналык тез жардам

    104 тел. – газ кызматы

    Бул номерлерге мобилдик каражаттар менен да электр тогу жүрүүчү сым байланышы менен да акысыз байланышууга болот. Көрсөтүлгөн номурду терүүдө жооп бергенге чейинки белгини көрүп туруу керек. “112” жалпыга бирдей номуру боюнча диспетчер окуянын мүнөзүнө карап тиешелүү кызматка чалууну которуп турат.

    Өтө ылдам чакыруу номурун терүүдө сүйлөшүү төмөнкү маалыматттарды камтыгандай кыска жана маалыматтуу болушу керек:

 • окуя болгон жер жөнүндө (калк жашаган пунктун, көчөнүн же ориентирдин(көрсөткүчтүн, имараттын) аталышы;
 • окуя болгон жердин (кылмыштын же башка эң эле чоң окуянын) түрү;
 • өздүк маалыматтары жана кайтарым байланыш контагы (телефон номери);

Өтө шашылыш телефон номерине чалуу кыска жана иштиктүү болушу зарыл. Ал төмөнкү маалыматты камтышы керек:

 • окуя болгон жер (көчөнүн аталышын билбей калган учурда мүнөздүү ориентирди көрсөтүү керек);
 • Окуянын түрү (мисалы, тоноо, токмоктоо, уурдоо, кагылышуу же жол кырсыгы)
 1. II. Жолдожүрүүнүнкоопсуздугу
 • КыргызРеспубликасындаоңжактуукыймылкабылалынган. Айдоочужанажүргүнчүлөрунаанынкыймылында (аныничиндеарткыорундуктаотургандаркоопсуздук кур тагынуусукерек) .Унаажүрүпатканубактамобилдикбайланышколдонуугаболбойт. Динамиктикбайланышкаражаттарыменен же фурнитура колдонсо болот. 150см гечейинкижашбалдаратайынунааотургучундаотурушукерек.
 • КыргызРеспубликасынынаймагындаунаа же башка транспорттунтүрүн спирт ичимдиктерин же башка наркотикалык ,психотроптуккаражаттыколдонуутолугуменентыюусалынган.
 • Чет элдик же эл аралыкайдоочулуккүбөлүкКыргызстандынаймагындажарактуу.

III. Милиция кызматкерининформасыжанакызматкүбөлүгүнүнүлгүсү

 • Милиция кызматкерикызматучурунда милиция формасындаболушкерек. Кызматкүбөлүгү, жекеномери бар болушукерек. Милициянынкызматунаасынынкапталындакөкчийим, ал эмижолмилициясындакызыл-көкчийимдинайкалышы бар.
 • Ар бир милиция кызматкериндекызматкүбөлүгү бар.
 1. Милиция кызматкерининыйгарымукуктары
 • Жарандардынжекедокументтеринжанаөздүгүнтактооүчүнтекшерүү.
 • Туристтердинөмүрүнө же мүлкүнөкоркунучкелтиргенжанаөмүргөкоркунучкелтиргенжарандардыкармоо.
 • Текшерүүжүргүзүүошондой эле жүктөрдүтекшерүү, тыюусалынгандаргашекжаратса.
 1. Милициянынкеңеши
 • Жеке менчигинердикоргоптөмөнкүэреженисактаныз:
 • Акчасымененкапчыгыныздыкөтөрбөңүз, сырткычөнтөккө документ салбаңыз, урууларданжабыркайсыз.
 • көчөдө жүргөндө, дүкөнгө жана базарларга бара жатканда кылмышкерлер оңой жетүүгө мүмкүнкүнчүлүк болгон жерлерге буюмдарыңызды сактабаңыз (уюлдук телефон, капчыктарыңызды колуңузда же баштыкта, сумканын сырткы чөнтөктөрүнө салуудан абайлаңыз);
 • жеке жүгүңүздү (багаж) кароосуз калтырбаңыз;
 • унаада документ, ноутбук, навигатор, уюлдук телефонуңузду калтырбаңыз;
 • унааңызды ачкыч менен бекиткенди унутпаңыз;
 • колуңуздагы сумкаңыздын оозу жабык экенин көзөмөлдөңүз. Элдер көп жүргөн жерлерде аны өзүңүзгө жакын бекем кармаңыз;
 • капчыгыңыздагы акчаны көпчүлүктүн арасында эсептебеңиз;
 • капчыгыңызды чөнтөктүн көрүнөө жерине салынып калбаганына маани бериңиз жана эң негизгиси өзүңүз аны менен көңүл чордонунда болуудан абайлаңыз;
 • капчыгыңызды төш чөнтөккө салыңыз. Бул сак болуунун ишеничтүү жолу болгондуктан, мындай учурларда чөнтөкчүлөр тымызын аракет кылууга мүмкүн болбойт;
 • соода түйүндөрүндөгү арабачаларга акча салынган сумкаңызды салбаңыз;
 • каптал жана арка жагыңыздагы сизге жакындоого аракет кылган адамдарга көңүл буруңуз.

 

Эң маанилүү! Буюмуңузду уурдатып жиберген болсоңуз, бул тууралуу тезинен милицияга кабарлаңыз!

 

 

Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн кам көрүңүз:

 

 • күтүүсүз жерден адамдар менен тааныша бербеңиз;
 • такси кызматын же такси каражаттары боюнча тиркемени пайдаланыңыз;
 • кечинде, түн ичинде киши аз жүргөн жана жарыктандырылбаган жерлерден, парктардан, аянтчалардан алыс болуңуз;
 • акчаңызды банктарда же акча алмаштыруучу жайларында гана алмаштырыңыз.

Кылмыш иши боюнча жазылган арыз (жазуу түрүндө) милициянын күзөттүк бөлүмүндө кабыл алынат.

 

 1. IV. Эсиңерге туткула!

 

 1. Коомдук жайларда (парктарда, көчөлөрдө, аянттарда) спирт ичимдиктерин ичүүгө тыюу салынат. Бул ачык асман астындагы кафелерге, барларга жана ресторандарга тиешелүү эмес.
 2. Өлкөнүн аймагында баңги заттарын жана психотроптук каражаттарды алып кирүүгө жана алып чыгууга тыюу салынат.
 3. Мыйзам боюнча уруксаат берилбеген ок атуучу куралдарга ээлик кылууга тыюу салынат.
 4. Жашы жете элек өспүрүмдөргө порнография көрүүгө жана таркатууга тыюу салынат.
 1. ROAD SAFETY

In the Kyrgyz Republic right-hand traffic is accepted.  The driver and passengers when driving (including in the back seat) must fasten their seat belts.  It is forbidden to have the phone in hand while driving.  The driver can use the installed communication tools. Children no more than 150 cm tall should sit in special child car seats. 

On the territory of the Kyrgyz Republic, it is strictly prohibited to drive a car or other vehicle after consuming alcohol, drugs or psychotropic substances.  Foreign or international driving licenses are valid on the territory of Kyrgyzstan. 

III. UNIFORM OF MILITIA OFFICER AND SERVICE ID CARD

A militia officer on duty is dressed in a militia uniform and has an official ID card and personal number.  Police cars have a blue line on their sides, and for road police there is a combination of a red and blue line.  Each policeman has a service ID card. 

 1. POWERS AND AUTHORITIES OF MILITIA OFFICERS:
 • to check citizens' documents for their identity;
 • detain persons representing an obvious danger and threat to the life, health or property of the tourists;
 • carry out an inspection, as well as check the contents of the baggage in case of reasonable suspicion of a prohibited act.

 

 1. TIPS FROM MILITIA

 

Take care of your personal property and observe the following rules:

 • do not carry your wallet with money, documents in the outer pockets of your clothes, as you can become a victim of a pickpocket;
 • when moving along the street, shop, market, do not carry property in an easily accessible place for the offender (phones and wallets in hands, packages, phones on a special lanyard around the neck, on the outside of handbags, etc.);
 • do not leave your personal luggage unattended;
 • do not leave documents, laptop, navigator, mobile phone in the car;
 • do not forget to lock your car;
 • make sure that your bag is buttoned/zipped; in a crowded place, keep it tight to you;
 • do not count the contents of the wallet publicly;
 • pay attention to the fact that wallets or purses do not stand out from your clothes, and thus do not attract attention;
 • use chest wallets - a very reliable way of storage, since in this case pickpockets will not be able to act unnoticed
 • never put your wallet in a shopping cart;
 • pay attention to people who are trying to get closer to you, stand from behind or to the side of you.

VERY IMPORTANT!  In case of loss of things as a result of theft inform the police about it immideately! 

Take care of your safety:

 • do not make casual acquaintances;
 • use only TAXI services or taxi services using the app;
 • in the evening and at night, avoid unlit or poorly populated places, parks and squares;
 • exchange money only at banks or exchange offices.

The complaint on any crime (in writing) is accepted at any militia department duty stations.

 1. REMEMBER!
 2. It is forbidden to drink alcohol in public places (parks, squares, squares, streets). This does not apply to outdoor cafes’, in bars, cafes and restaurants.
 3. It is prohibited to import and export drugs and psychotropic substances.
 4. It is prohibited to have firearms without a legal permission.
 5. It is prohibited to distribute and watch child pornography.

Sicherheitsbroschüre

„Touristenmemo“

Zweck dieses Informationsblatts ist es, die Sicherheit ausländischer Gäste zu gewährleisten, die die Kirgisische Republik besuchen.

 

PersönlicheSicherheit

Wenn Sie einem ausländischen Touristen Hilfe leisten müssen, sollten Sie die KOSTENLOSE NOTRUFNUMMER - 112anrufen. Der Notrufservice wird in kirgisischer und russischer Sprache durchgeführt.

Notfallnummern:

Feuerschutz –       101

Miliz –        102

Notarzt/Rettungsdienst –          103

Gasservice –         104

Die Kommunikation über diese Nummern ist sowohl über Mobilfunk als auch über Festnetz kostenlos.

Darüber hinaus gibt es die allgemeine Notrufnummer 112. Wenn Sie diese Nummer wählen, müssen Sie warten, bis Sie ein Antwortsignal erhalten. Vermittlung leitet den Anruf je nach Art des Vorfalls an die entsprechende Dienststelle weiter.

Der Anruf bei der Notrufnummer sollte kurz und sachlich sein. Er sollte die folgenden Informationen enthalten:

 • Unfallort (wenn der Straßenname nicht lesbar ist, sollte ein charakteristischer Orientierungspunkt angegeben werden);
 • Art des Vorfalls (z.B. Raub, Überfall, Diebstahl, Autounfall oder andere Verkehrsunfälle).
 • Angaben zur eigenen Person und Telefonnummer für Rückruf

 

Ⅱ Verkehrssicherheit

Rechtsverkehr wird in der Kirgisischen Republik akzeptiert. Fahrer und Passagiere müssen beim Fahren (auch auf dem Rücksitz) angeschnallt sein. Es ist verboten, während des Fahrens den Telefonapparat zu benutzen. Sie können die Kommunikation mit einer Freisprecheinrichtung oder mit Kopfhörern verwenden. Die Kinder mit Höhe von nicht mehr als 150 cm müssen in speziellen Kindersitzen sitzen.

Im Territorium der Kirgisischen Republik ist dieFührung eines Autos oder eines anderen Fahrzeugs nach dem Genuss von Alkohol oder anderen narkotischen, psychotropen Substanzen streng verboten. Ein ausländischer oder internationaler Führerschein ist gültig für das Territorium Kirgisistans

Ⅲ Die Form des Polizisten und  Probe des Dienstausweises

Mitarbeiter der Polizei muss im Dienst Uniform anziehen. Er hat einen Dienstausweis, eine persönliche Nummer. An den Dienstwagen der Polizei gibt es an den Seiten eine Blaue Linie, und für die Verkehrspolizei eine Kombination aus einer rot-blauen Linie. Jeder Polizist hat ein Dienstausweis.

Ⅳ Zuständigkeitsbereiche von Polizisten :

 • Die Dokumente der Bürger prüfen, um ihre Identität festzustellen;

Außerdem, es gibt enge Zusammenarbeit mit der Abteilung für Tourismus unter dem Ministerium für Kultur, Information und Tourismus und ihrer territorialen Abteilungen der Republik Kyrgysstan, und auch mit Reiseagenturen, um die richtige Informationen über Reiseroute und Ankunftszeit von ausländischen Touristen zu bekommen.

Die Personen verhaften, die die offensichtliche Gefahr und Bedrohung für das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum von Touristen;

 • Die Überprüfung, sowie die Überprüfung der Inhalt des Gepäcks im Falle eines begründeten Verdachts der verbotenen Handlungen

 

 1. Tipps der Polizei

Kümmern Sie sich um Ihr persönliches Eigentum und beachten Sie die folgenden Regeln:

 • Tragen Sie Ihren Geldbeutel nicht mit Geld oder Dokumenten in den Außentaschen Ihrer Kleidung, da Sie Opfer eines Taschendiebs werden können.
 • Wenn Sie auf die Straße, zum Einkaufen oder Markt geht, tragen Sie kein Eigentum an einem für den Täter leicht zugänglichen Ort (Telefone und Geldbeutel Händen oder in Pakete, Telefone an einem speziellen Schnur um den Hals, an der Außenseite von Handtaschen usw.).
 • Lassen Sie Ihr persönliches Gepäck nicht unbeaufsichtigt.
 • Lassen Sie keine Dokumente, Laptop, Navigator, Handy im Auto;;
 • Vergessen Sie nicht, Ihr Auto mit dem Schlüssel zu verschließen.
 • Passen Sie bitte auf, dass Ihre Tasche zugeknöpft ist. Und tragen Sie sie vor allem in Menschenmengen vor dem Körper.
 • Zählen Sie den Inhalt der Geldbörse nicht öffentlich.
 • Achten Sie darauf, dass Geldbörsen oder Portmonee nicht von der Kleidung abheben und daher nicht auf sich aufmerksam machen.
 • Verwenden Sie Brusttasche. Eine sehr zuverlässige Art der Aufbewahrung ist, da Taschendiebe in diesen Fällen nicht unbemerkt wirken können.
 • Legen Sie niemals eine Geldtasche in einen Einkaufswagen.
 • Achten Sie auf Menschen, die versuchen, näher an Sie heranzukommen, von hinten oder von der Seite zu stehen.

 

SEHR WICHTIG! Bei Verlust durch Diebstahl sofort der Polizei melden!

Achten Sie auf Ihre Sicherheit:

 • Machen Sie keine zufälligen Bekanntschaften;
 • Verwenden Sie nur TAXI oder Taxidienste mit der App. Vermeiden Sie abends und nachts unbeleuchtete und schlecht besiedelte Orte, Parks und Plätze.
 • Geldwechsel nur bei Banken oder Wechselstuben. Die Anzeige (in schriftlichen Forme) über das begangene Verbrechen wird im Dienstbereich der Polizeistationen akzeptiert.

 

 1. MERKEN!
 2. Es ist verboten, an öffentlichen Orten (Parks, Plätze, Plätze, Straßen) Alkohol zu trinken. Das gehört nicht zu Open-Air-Cafés in Bars, Cafés und Restaurants.
 3. Es ist verboten, der Import und Export von Drogen und psychotropen Substanzen
 4. Es ist verboten, eine Schusswaffe ohne eine gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung zu haben.
 5. Es ist verboten, Kinderpornografie zu verbreiten und anzusehen.

BAŞLIK

"Turiste not"

Sütunun amacı, Kırgız Cumhuriyeti'nde gelen yabancı misafirlerin güvenliğini sağlamaktır.

 1. KİŞİSEL GÜVENLİK

Yabancı bir turiste acil yardım sağlamanız gerekiyorsa, ücretsiz acil telefon NUMARASI - "102" yi aramalısınız. Servisi Kırgızca ve Rusça dillerinde yapılmaktadır.

Kurtarma hizmeti numaraları:

İtfaiye - tel. 101

Polis - tel. 102

Ambulans - tel. 103

Gaz servisi - tel. 104

Bu numaralarla yapılan iletişim, hem mobil hem de sabit hat iletişiminden ücretsizdir. Ayrıca tek bir acil durum numarası var. Belirtilen numarayı çevirirken, bir yanıt sinyali almadan önce beklemelisiniz. Olayın niteliğine bağlı olarak tek numara “112” nin göndericisi, aramayı uygun hizmete yönlendirir.

Acil numaraları ararken, görüşme aşağıdaki bilgileri içeren kısa ve bilgilendirici olmalıdır:

- olayın yeri hakkında (yerleşim yerinin adını, caddeyi veya diğer simgesel yapıları belirtin (işaretlerin adı, binaların adı);

- olayın türü (suç türü veya diğer acil durumlar);

- kişisel veriler ve geri bildirim kişileri (telefon numarası).

Acil durum numarasına telefon araması yapın, olayı kısa ve net anlatın. Aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • olayın yeri (cadde adının okunması mümkün değilse, karakteristik bir yer işareti belirtilmelidir);
 • olay türü (örneğin, soygun, kavga, hırsızlık, çarpışma veya diğer trafik kazası),
 1. TRAFİK GÜVENLİĞİ

Kırgız Cumhuriyeti'nde sağdan trafik kabul edilmektedir. Sürücü ve yolcular sürüş sırasında (arka koltuk dahil) emniyet kemeri takmalıdır. Sürüş sırasında telefonu kullanmak yasaktır. Eller serbest sistemi veya donanımları ile iletişim olanaklarını kullanabilirsiniz.

Boyu 150 cm'yi geçmeyen çocuklar özel çocuk oto koltuklarında oturtulmalıdır.

Kırgız Cumhuriyeti topraklarında alkol veya diğer narkotik, psikotropik maddeler tüketildikten sonra araba veya başka bir araç sürmek kesinlikle yasaktır.

Kırgızistan topraklarında yabancı veya uluslararası ehliyetler geçerlidir.

 

III. POLİS MEMURU FORMU VE HİZMET SERTİFİKASI MODELİ

Görevli bir polis memuru, polis üniforması giymiş. Resmi bir kimliği, kişisel numarası var. Polis arabalarının yanlarında mavi bir çizgi vardır ve yol polisi için kırmızı ve mavi bir çizgi kombinasyonu vardır.

Her polis memurunun resmi bir kimliği vardır.

 

 

 

 1. POLİS MEMURLARININ YETKİLERİ:
 • kimliklerini belirlemek için vatandaşların belgelerini kontrol etmek;
 • Turistlerin canına, sağlığına veya mülküne yönelik bariz bir tehlike ve tehdit oluşturan kişileri gözaltına almak;
 • bir inceleme yapmak ve ayrıca yasaklanmış bir eylemden makul bir şüphe duyulması durumunda bagajın içeriğini kontrol etmek.
 1. POLİS UYARILARI

Kişisel eşyalarınıza iyi bakın ve şu kurallara uyun:

 • Bir yankesicinin kurbanı olabileceğiniz için cüzdanınızı giysilerinizin dış ceplerinde para ve belgeler ile taşımayın;
 • sokakta, alışverişte, markette dolaşırken, malları suçlu için kolayca erişilebilecek bir yerde taşımayın (ellerde telefonlar ve cüzdanlar, boyuna özel bir kordonla, el çantalarının dışında, vb.);

kişisel bagajınızı gözetimsiz bırakmayın;

 • araçta belge, dizüstü bilgisayar, navigatör bırakmayın; cep telefonu;
 • arabanızı anahtarla kilitlemeyi unutmayınız;
 • çantanızın sabitlendiğinden emin olun. Kalabalık bir yerde onu kendinize doğru bastırın;
 • cüzdanın içeriğini herkese açık olarak saymayın;

çantaların veya cüzdanların giysilerin arasından sıyrılmamasına ve dolayısıyla dikkat çekmemesine dikkat edin;

 • göğüs cüzdanı kullanın. Çok güvenilir bir depolama yöntemi, çünkü bu durumlarda yankesiciler fark edilmeden hareket edemez;
 • asla bir alışveriş sepetine bir çanta dolusu para koymayın;
 • size yakınlaşmaya çalışan, arkadan veya yandan duran insanlara dikkat edin.

 

ÇOK ÖNEMLİ! Hırsızlık sonucu eşyaların kaybolması durumunda derhal polise bildirin!

Güvenliğinize dikkat edin:

 • Sıradan tanıdıklar edinmeyin;
 • uygulama aracılığıyla yalnızca TAXI hizmetlerini veya taksi hizmetlerini kullanın;
 • akşamları ve geceleri, ışıksız ve az nüfuslu yerlerden, parklardan ve meydanlardan kaçının;
 • yalnızca bankalarda veya döviz bürolarında para değişimi yapın.

Polis karakollarının görev birimlerinde işlenen suça ilişkin (yazılı olarak) açıklama kabul edilir.

 1. UNUTMAYIN!
 2. Halka açık yerlerde (parklar, meydanlar, sokaklar) alkol içmek yasaktır. Bu barlar, kafeler ve restoranlardaki açık hava kafeleri için geçerli değildir.
 3. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithalatı ve ihracatı yasaktır.
 4. Yasanın gerektirdiği ruhsat olmadan ateşli silah bulundurmak yasaktır.
 5. Çocuk pornografisi dağıtmak ve izlemek yasaktır.

في الج هوريم الق غيزيم كم ال لر من الي ين. يجب ع ى السائق لال كاب أثنا القيادة لب ا في
ذل في ال قاعي الخ فيمي ارنيا أ زمم الأماد. ليُ ن ُع استخيام الهانف باليي أثنا القيادة ي كن استخيام معيات الانصال عني لجود نظام انصال صوني أل ن كي ات مناس م.

يجب أد يج س الألفال اللين لا يزيي لولهش عن 021 سش في مقاعي ،اصم للألفال.

في أراممممممممي الج هوريم الق غيزيم نُحظ ن ا ًما قيادة السممممممميارة أل غي ها من ال ك ات بعي ننالل الكحولألغي هامنال وادال خيرةألال اث اتالعقيم.

ر،ص القيادة الأجن يم أل اليلليم صالحم في أرامي ق غيزستاد.

ثالثا: شكل ضابط الشرطة ونموذج شهادة الخدمة.

ي نيي مابط الش لم لقت القيام بع ه ال اس ال س ي ل ش لم للييه بااقم رس يم لرقش فخصي.
لسمممميارات الشمممم لم بها ،ط أزرق ع ى جوان ها لأما سمممميارات فمممم لم الا ق ف ها مزيج من الخط الأ لالأزرق ع ى الجوانب.

كل مابط ف لم لييه بااقم هويم رس يم.

رابعا: صلاحيات ضباط الشرطة:

• التحقق من لثائق ال والنين لإث ات هويتهش. • ا تجاز الأفخاص اللين يشك ود ،ا اً لامحاً لنهييياً لحياة السياح أل صحتهش أل م ت كانهش. • ءج ا فحص لكلل فحص محتويات الأمتعم في الم الافت اه ال عقول في ارنكاب ع ل محظور.

خامساً: نصائح الشرطة.
اعتن بممتلكاتك الشخصية واتبع القواعد التالية:

• لا نضع محفظم النقود لال ستنيات في الجيوب الخارجيم ل لابس يث ي كن أد نص محيم لنشل.

• عني التح ك في الشممممموارع أل ال تاج أل الأسمممممواق لا نح ل م ت كان في ا يسمممممهل الوصمممممول ءليه من ق ل ال ج مين لالهوانف لال حافظ في الأييي أل الأكياس ألالهوانف مع قم ع ى سممممم ،اص ول ال ق م ألفي الجيوب الخارجيم من قائب اليي لما ءلى ذل ي.

• لا نت ك أمتعت الشخصيم دلد رقابم. • لا نت ك ال ستنيات لالك يون ال ح ول لالجوال في السيارة. • لا ننس قفل سيارن بال فتاح. •نأكيمننزري قيت فيال كادال زد ش أبقهامتصقمءلىجس . • لا نحسب محتويات ال حفظم ع نًا. •انتهءلىأدمحفظت لان زمناللابسبحيثنجلبالانتاه. • اسمممتخيم محافظ صممميريم لذاك ل يقم نخزين موثوقم ل غايم لأنه في هله الحالات لن يكود سممم اق الجيوب

قادرينعىالتص فدلدأديلا ظهشأ ي. • لا نضع الكيس مع النقود في ع بم التسوق. • انت ه للأفخاص اللين يحاللود الاقت اب من لالوقوف من الخ ف أل الجانب.

مهم جدا: في حالة ضياع الأشياء نتيجة السرقة، قم بإبلاغ الشرطة على الفور. اعتن بسلامتك:

• اجتنب التعارف بالصيفم. • استخيام ،يمات سيارات الأج ة فقط. • نجنب الأماكن لال نتزهات لالسا ات غي ال ضا ة لال كتظم بالسكاد في ال سا لال يل. • ص ف الأموال في ال نوك أل مكانب الص افم فقط. يتشقولع يضملكتابيايعنالج ي مال نكمفيأقسامالش لمال نالبم.

سادساً: تنبيهات.

0. ي نع فممم ب الخ في الأماكن العامم لالحيائق لال يادين لالسممما ات لالشممموارعي. لهله القاعية لا ننا ق ع ى ال قاهي الخارجيم عني الحانات لال قاهي لال ااعش.

8. يحظ استي اد ال خيرات لال اث ات العق يم لنصيي ها. 3. نحظ يازة الأس حم الناريم دلد الحصول ع ى ءذد يتا ه القانود. 2. يحظ نوزيع ال واد الإبا يم ال تع قم بالألفال لمشاهينها.

吉尔吉斯共和国执行右行交通。汽车驾驶员和乘客在运行时应系安全带。在 汽车运行时禁止打电话。可以通过扩音通话系统或耳机打电话。身高不到 150 厘米的小孩子应坐在专门儿童座椅上。

在吉尔吉斯共和国境内严谨酒后或服用其它毒品和精神药物后驾车。在吉尔 吉斯共和国境内所有国际和外国驾驶证均有效。

三、民警制服及工作证样本
        

民警应穿制服并随身带工作证和个人识别号。警车车体上有蓝色带,交通警 车上应有红蓝线。

四、民警权能

为确认身份检查公民的身份证
         拘留威胁游客的生命或财产安全的人员
         在合理怀疑违禁行为的情况下进检查行李物品
         五、警察建议
         不得在外面口袋里携带钱包和证件因为您可能成为小偷的受害者
         逛街、商场和市场时不得在已接近的地方携带物品。
         不要将个人行李放在无人看管的地方
         不要留在车里证件、笔记本电脑、导航仪、手机;
         别忘锁车门并带好车钥匙
         注意要拉好手包的拉链。人多的地方应紧靠身体。
         不要在人多的地方点钱
         注意您的钱包不得在衣服上凸出引起他人的注意
         不要把装有钱包的手包放在手推车里
        
注意到接近您的人
         特别重要!您的物品被偷窃时请立即报警
         关心自己的安全
         不要随便交朋友
        
使用出租车服务或使用叫出租车的应用软件
         夜间请不要在无照明的公园和街道上溜达
         换钱时一定换在银行或专门换钱点
         可以到派出所申请有关犯法行为的诉讼
        

六、请记住
1. 禁止在公共场所(公园、广场、街道)酗酒。除了露天咖啡馆和饭店之外 2.禁止毒品和精神药物进出口
3.不得无合法许可携带枪支
4.不得推广和观看儿童色情制品

Целью рубрики является обеспечение безопасности иностранным гостям, пребывающим в Кыргызскую Республику.

 1. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

В случае необходимости оказания незамедлительной помощи иностранному туристу следует звонить на бесплатный телефонный НОМЕР ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА - «102”.   Обслуживание номера осуществляется на кыргызском и русском языках.

Номера спасательных служб:

Противопожарная охрана  -

тел. 101

Милиция                             -

тел. 102

Скорая медицинская помощь                                       -

тел. 103

Служба газа                        -

тел. 104

ГУВД г. Бишкек 720021, ул. Токтогула - 64а (0312)
Дежурная часть 43-71-68
43-71-75
Дежурная часть 68-57-94
УВД Свердловского района 720011, г. Бишкек, ул. Суюмбаева – 73
Канцелярия 43-27-76
Дежурная часть 43-28-15; 43-32-75
УВД Ленинского района 720010, г. Бишкек, ул. Московская – 203
Канцелярия 35-29-66
Дежурная часть 35-26-05, 35-29-47
УВД Октябрьского района 720005, г. Бишкек, ул. Скрябина – 86
Дежурная часть 54-41-84
Телефон доверия 54-41-16
УВД Первомайского района 720055, г. Бишкек, ул. Панфилова – 1а
Канцелярия 56-96-65
Дежурная часть тел/факс 56-32-48, 56-60-43
ГУВД Чуйской области 720051, ул Курманжан Датки – 115
Дежурная часть 56-96-65
43-01-27
УВД Иссык-Кульской области 720200, г. Каракол, ул. ген.Кутманалиева-146а (03922)
Дежурная часть 56-96-65
5-45-50, 5-45-05 Факс 5-36-70 29-40-31
УВД Нарынской области 722600, г. Нарын, ул. Ленина – 27 (03522)
Дежурная часть 56-96-65
Факс 5-09-21 5-15-72
УВД Таласской области 722720, г. Талас, ул. Турдалиева – 191 (03422)
Дежурная часть 5-27-79, 5-31-41 29-60-31
УВД гор. Ош 714000, г. Ош, ул. Алиева – 128 (03222)
Дежурная часть факс 4-82-82 (0312) 29-10-27, 2-08-63
УВД Ошской области 714000, г. Ош, ул. Ленина – 199 (03222)
Дежурная часть (0312) 29-10-12, 5-59-10 факс 5-52-44
УВД Баткенской области 710100, г. Баткен, ул. Раззакова – 4 (03622)
Дежурная часть факс 5-01-24, 5-02-26 29-00-70
УВД Жалал-Абадской области 715600, г. Жалал-Абад, ул. Шопокова – 37 (03722)
Дежурная часть 5-08-80 5-13-46 факс 7-05-30

Связь по этим номерам бесплатная как со средств мобильной, так и проводной связи. Кроме того, функционирует единый номер экстренных служб. При наборе указанного номера необходимо ожидать до принятия ответного сигнала. Диспетчер единого номера “112” в зависимости от характера происшествия переключает звонок на соответствующую службу.

При наборе номеров экстренного вызова разговор должен быть кратким и информативным, содержащим следующую информацию:

 • о месте происшествия (указать название населенного пункта, улицы или иного ориентира (название указателей, наименование зданий);
 • вид происшествия (вид преступления или иного чрезвычайного происшествия);
 • личные данные и контакты обратной связи (номер телефона).

Телефонный звонок на номер экстренного вызова должен быть кратким и деловым. Он должен содержать следующую информацию:

 • место происшествия (в случае невозможности прочесть название улицы следует указать характерный ориентир);
 • вид происшествия (например, разбойное нападение, побои, кража, столкновение или другое дорожно-транспортное происшествие),
 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 

В Кыргызской Республике принято правостороннее движение. Водитель и пассажиры при движении автомобиля (в том числе на заднем сидении) должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Запрещено держа в руке пользоваться телефоном во время движения. Можно пользоваться средствами связи при наличии системы громкой связи или фурнитурой.
Дети ростом не более 150 см. должны сидеть в специальных детских автокреслах.

На территории Кыргызской Республики категорически запрещено вождение автомобиля или иным транспортным средством после употребления алкоголя или иных наркотических, психотропных веществ.

Иностранные или международные водительские права действительны на территории Кыргызстана.

Ш. ФОРМА СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ И ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сотрудник милиции на службе одет в милицейскую форму. Имеет при себе служебное удостоверение, личный номер. На служебных машинах милиции имеется по бокам синяя линия, а для дорожной милиции сочетание красно-синей линии.

Каждый милиционер имеет служебное удостоверение.

 

 1. I ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ:

 

 • проверять документы граждан для установления их личности;
 • задерживать лица, представляющие очевидную опасность и угрозу для жизни, здоровья или имущества туристов;
 • производить досмотр, а также проверять содержание багажа в случае обоснованного подозрения в совершении запрещенного деяния.
 1. СОВЕТЫ МИЛИЦИИ

Берегите свое личное имущество и соблюдайте следующие правила:

 • не носите свой бумажник с деньгами, документы в наружных карманах одежды, так как можете стать жертвой карманного вора;
 • при передвижении по улице, магазину, рынку не переносите имущество в легкодоступном для преступника месте (телефоны и кошельки в руках, пакетах, телефоны на специальном шнурке на шее, на внешней стороне барсеток и т.д.);
 • личный багаж не оставляйте без надзора;
 • не оставляйте в автомобиле документы, ноутбук, навигатор; мобильный телефон;
 • не забывайте запереть свой автомобиль на ключ;
 • следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе;
 • не пересчитывайте содержимое кошелька публично;
 • обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание;
 • используйте нагрудные кошельки. Очень надежный способ хранения, так как в этих случаях карманникам не удастся действовать незаметно;
 • никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок;
 • обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, встают сзади или сбоку.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В случае утраты вещей в результате кражи незамедлительно сообщите об этом в милицию!

Заботьтесь о своей безопасности:

 • не заводите случайных знакомств;
 • пользуйтесь только службами TAXI или услугами такси по средствам приложения;
 • вечером и ночью избегайте неосвещенных и малолюдных мест, парков и скверов;
 • обменивайте деньги только в банках или в обменных пунктах.

Заявление (в письменной форме) о совершенном преступлении принимается в дежурных частях отделений милиции.

 1. ПОМНИТЕ!
 2. Запрещается употреблять алкоголь в общественных местах (парки, площади, скверы, улицы). Это не относится к кафе на открытом воздухе при барах, кафе и ресторанах.
 3. Запрещается ввоз и вывоз наркотиков и психотропных веществ.
 4. Запрещается иметь огнестрельное оружие без требуемого законом разрешения.
 5. Запрещается распространять и смотреть детскую порнографию.

Посольство Азербайджана в Кыргызстане
Адрес: Бульвар Эркиндек, 183, Бишкек
Тел: (+996 312) 37-64-71
Факс: (+996 312) 37 64 71
E-mail: bishkek@mission.mfa.gov.az
Сайт: www.bishkek.mfa.gov.az

Посольство Афганистана в Кыргызстане
Адрес: ул. Жукеева-Пудовкина, 24a, Бишкек
Тел: (+996 312) 54-38-02
Факс: (+996 312) 54-38-02
E-mail: af_embassybishkek@yahoo.com

Посольство Беларуси в Кыргызстане
Адрес: ул. Московская, 210, Бишкек
Тел: (+996 312) 35-28-35/32
Факс: (+996 312) 35-34-33
E-mail: kyrgyzstan@mfa.gov.by
Сайт: www.kyrgyzstan.mfa.gov.by

Посольство Великобритании в Кыргызстане
Адрес: Бульвар Эркиндек, 21, бизнес-центр Орион, офис 404, Бишкек
Тел: (+996 312) 30-36-37
Факс: (+996 312) 33-36-50
E-mail: ukin.kyrgyzrepublic@fco.gov.uk
Сайт: www.gov.uk/world/kyrgyzstan

Посольство Германии в Кыргызстане
Адрес: ул. Раззакова, 28, Бишкек
Тел: (+996 312) 90-50-00, 90-50-13
Факс: (+996 312) 30-07-43; для факсов из Германии: 0049-30-181-767-193
E-mail: info@bischkek.diplo.de
Сайт: www.bischkek.diplo.de

Представительство Евросоюза в Кыргызстане
Адрес: Бульвар Эркиндек, 21, бизнес-центр Орион, 5-й этаж, Бишкек
Тел: (+996 312) 26-10-00
Факс: (+996 312) 26-10-07
E-mail: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu
Сайт: eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_en

Посольство Индии в Кыргызстане
Адрес: ул. Махатмы Ганди, 100a, Бишкек
Тел: (+996 312) 97-92-56/57/58
Факс: (+996 312) 97-92-54/55
E-mail: amb.bishkek@mea.gov.in
Сайт: www.embassyofindia.kg

Посольство Ирана в Кыргызстане
Адрес: ул. Раззакова, 36, Бишкек
Тел: (+996 312) 62-12-81/85
Факс: (+996 312) 66-02-09
E-mail: iranemb.fru@mfa.gov.ir
Сайт: www.bishkek.mfa.ir

Посольство Казахстана в Кыргызстане
Адрес: Проспект Мира, 95a, Бишкек
Тел: (+996 312) 56-54-01, 56-53-76
Fax(+996 312) 69-20-94
E-mail: bishkek@mfa.kz
Сайт: www.kaz-emb.kg

Посольство Катара в Кыргызстане
Адрес: ул. Исанова, 123-125, Бишкек
Тел: (+996 312) 32-33-23
Факс: (+996 312) 32-33-21
E-mail: bishkek@mofa.gov.qa
Сайт: bishkek.embassy.qa

Посольство Китая в Кыргызстане
Адрес: Проспект Мира, 299/7, Бишкек
Тел: (+996 312) 59-74-81, 59-74-83
Факс: (+996 312) 59-74-81
E-mail: consulate_kgz@mfa.gov.cn
Сайт: kg.chineseembassy.org

Посольство Южной Кореи в Кыргызстане
Адрес: ул. Ахунбаева, 35, Бишкек
Тел: (+996 312) 57-97-71/72/73
Факс: (+996 312) 57-97-74
E-mail: korea.kg@mofa.go.kr
Сайт: kgz.mofa.go.kr

Посольство Пакистана в Кыргызстане
Адрес: ул. Серова Баялинова, 37, Бишкек
Тел: (+996 312) 37-39-01/02
Факс: (+996 312) 37-39-05
E-mail: parepbishkek@aknet.kg
Сайт: www.mofa.gov.pk/kyrgyzstan

Посольство России в Кыргызстане
Адрес: Проспект Манас, 55, Бишкек
Тел: (+996 312) 61-09-05, 61-14-32, 61-02-94, 61-04-73
Факс: (+996 312) 61-08-91
E-mail: rusembkg@mid.ru
Сайт: www.kyrgyz.mid.ru

Посольство Саудовской Аравии в Кыргызстане
Адрес: ул. Фрунзе, 503, Бишкек
Тел: (+996 312) 32-48-30/85
Факс: (+996 312) 32-48-79
Email: kyemb@mofa.gov.sa

Посольство США в Кыргызстане
Адрес: Проспект Мира, 171, Бишкек
Тел: (+996 312) 59-70-00
Факс: (+996 312) 55-12-64
E-mail: BishkekPAS@state.gov
Сайт: kg.usembassy.gov

Посольство Таджикистана в Кыргызстане
Адрес: ул. Карадарьинская, 36, Бишкек
Тел: (+996 312) 51-16-37, 51-25-87
Факс: (+996 312) 51-23-43
E-mail: tjemb.kg@mfa.tj
Сайт: www.tajikemb.kg

Посольство Туркменистана в Кыргызстане
Адрес: ул. Баитик Баатыра, 9, Бишкек
Тел: (+996 312) 88-12-32
Факс: (+996 312) 88-12-33
E-mail: turkmenembkg@gmail.com
Сайт: kyrgyzstan.tmembassy.gov.tm

Посольство Турции в Кыргызстане
Адрес: ул. Московская, 89, Бишкек
Тел: (+996 312) 90-59-19/20
Факс: (+996 312) 90-99-13
E-mail: embassy.bishkek@mfa.gov.tr
Сайт: bishkek.emb.mfa.gov.tr

Посольство Узбекистана в Кыргызстане
Адрес: Проспект Мира, 177, Бишкек
Тел: (+996 312) 98-62-95
Факс: (+996 312) 98-60-43
E-mail: uzbembish@elcat.kg
Сайт: www.uzbekistan.kg

Посольство Украины в Кыргызстане
Адрес: ул. Манас Айылы, 1-a, Бишкек
Тел: (+996 312) 88-18-86
Факс: (+996 312) 88-19-15
E-mail: emb_kg@mfa.gov.ua
Сайт: kyrgyzstan.mfa.gov.ua

Посольство Франции в Кыргызстане
Адрес: ул. Орозбека, 32, Бишкек
Тел: (+996 312) 97-97-14/15
Факс: (+996 312) 97-97-16
E-mail: cad.bishkek-amba@diplomatie.gouv.fr
Сайт: kg.ambafrance.org

Консульство Чехии в Кыргызстане
Адрес: ул. Орозбекова, 52-54, Бишкек
Тел: (+996 312) 62-09-47
E-mail: bishkek@honorary.mzv.cz

Посольство Швейцарии в Кыргызстане
Адрес: Бульвар Эркиндек, 21, Бишкек
Тел: (+996 312) 30-10-36
Факс: (+996 312) 30-36-77
E-mail: bik.vertretung@eda.admin.ch
Сайт: www.eda.admin.ch/bishkek

Консульство Швеции в Кыргызстане
Адрес: Чуйский проспект, 114, офис 407, Бишкек
Тел: (+996 312) 62-70-10
Факс: (+996 312) 66-10-49
E-mail: bishkek.swecons@gmail.com

Посольство Японии в Кыргызстане
Адрес: ул. Раззакова, 16, Бишкек
Тел: (+996 312) 30-00-50/51
Факс: (+996 312) 30-00-52
E-mail: embjp@infotel.kg
Сайт: www.kg.emb-japan.go.jp