2019-жылдын 7-октябрындагы №525 сандуу “Электрондук кызмат көрсөтүү мамлекеттик порталын колдонунун эрежелери тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-ноябрындагы №573 токтомун аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Электрондук кызмат көрсөтүү мамлекеттик порталы аркылуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүп келет (www.portal.tunduk.kg). .