facebook-link
twitter-link
instagram-link
youtube-link
tiktok-link
telegram-link

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан көрсөтүүлүчү кооптуу, ири габариттүү жана оор салмактуу жүктөрдү коштоо жаатындагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регаламентин бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2023-жылдын 4-августундагы № 2 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын бекитүү тууралуу” буйругун ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна ылайык.

ДООЛБОРГО ШИЛТЕМЕ