wrapper

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин

Мамлекеттик адистештерилиген күзөт кызматынын башкы башкармалыгын

Түзүм бөлүмдөрү тарабынан көрсөтүлгөн кызматы үчүн төлөмдөрдүн

ТИЗМЕСИ

Күзөт түрлөрү Баасы, сом
1

Кароолдук стационардык күзөтүү кызматы:

-текшерүү пунктусуз, саатына

-текшерүү пункту, саатына

66

76

2 Обьектилерди милиция тарабынан жөө кайтаруу кызматы, саатына         31

3

Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө (БКТ) кошулган обьектилердин сааттык баасы

1- даражадагы

2- даражадагы

3- даражадагы

4- даражадагы

5- даражадагы

20

17

14

11

8

4 Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө бир ачкыч менен кошулган өрт коопсуздугуна төлөнүүчү төлөм, айына

3586

5 Күзөт жана өрткө каршы орнотулган аппаратуранын бир айдагы тейлөө баасы

146

6 Шаардык бөлүмдөрдүн (бөлүмчөлөр) объектилерди, жеке жана юридикалык жактарды кайтаруудагы милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы

310819

7 Областардагы бөлүмдөрдүн (бөлүмчүлөр) милициянын кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысы (тарифи) баасы     309791
8 Райондордогу бөлүмдөрдүн (бөлүмчөлөр) милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы

287800

9 Нарын областынын милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы     368106
10 Чет элдик мамлекеттердин өкүлчүлүктөрүн, жеке жана юридикалык жактарын кайтаруудагы күзөт кызматынын тескөөчүсүнүн бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы

337678

11

Коммерциялык иштерди жана жүк коштоодо, милиция кызматкеринин бир саатык кызмат өтөө (тарифи) баасы

292

12

Дүрбөлөң коңгуроосунун бир сааттык кызмат (тарифи) баасы

1- даражадагы

2- даражадагы

3- даражадагы

4- даражадагы

5- даражадагы

20

17

14

11

8

13 Кызмат убактысынан тышкары (кызматкердин эс алуу убактысында), келишимдин негизинде кайтаруунун баасы бир айга 25902 сомдон ашпоосу зарыл.

25902

14 Банкоматты   1 (бир сааттык кайтаруунун баасы)         11
15 Аскерлештирилген күзѳт кызматкерлеринин жылдык баасы     166238

            Эскертүү: райондук жана тоолуу аймактарга ылайык жер-жерлерде, акчалай камсыздоонун өлчөмү коэффициентке жараша көбөйөт.

Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүн аркылуу атуулдардын турак-жайын кайтаруу

Турак жайдын түрү Төлөм айына (сом) Бекитилген тарифтерден жеңилдетилген төлөө акысы
Бир, эки, үч бөлмөлүү батирлер жана жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 100 кв/м ашпаган 700

- Улуу Ата мекендик согуштун катышуучула-рына жана майыптарына -50%;

-Афганистан согушуна катышкан атуулдарга, Чернобыль АЭС кырсыгына кабылгандарга - 20%;

-Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ошондой эле кызмат өтөөнүн пенсияга укук берүүчү белгиленген мөөнөтүн өтөгөндөргө,   жаш курагына же оорусуна байланыштуу эс алууга чыккан ИИМнин кызматкерлерине -50 %.

Төрт, беш бөлмөлүү батирлер жана кабаттуу жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 100 кв/м ден 200 кв/м ге чейинки

1395

Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн өзүнчө багытына кошулуу аркылуу сактоонун 1 жана 2 чегин кошумча блокировкалоо же төлөө акысы 3586 сомдук шлейфти Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын ээлөө менен

Кабаттуу жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 200 кв/м ден ашкан

1395

Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн өзүнчө багытына кошулуу аркылуу сактоонун 1, 2 жана 3 чегин кошумча блокировкалоо же төлөө акысы 3586 сомдук шлейфти Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын ээлөө менен

Батирлер жана жеке менчик үйлөрдө жана башкалардагы дүрбөлөң баскычы Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын же шлейфти ээлөө үчүн төлөө акысы 3586 сом

                  

            Эскертүү: Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө кошулган атуулдардын турак-жайын кайтаруу, анын мүлкүнүн баасы 50000 сомго чейин болсо - 700 сом, ошону менен бирге атуулдун мүлкү мурдагы баасынан көбөйсө, төлөө өлчөмү ар бир 10000 сомуна 30 сомго жогорулайт.

Кыргыз Республикасынын

ИИМдин МАККББ

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13