wrapper

Долбоорлор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН                                                                                                                           Долбоор
ӨКМӨТҮНҮ ТОКТОМУ
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын
3-февралындагы № 51 “Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөөнү уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын ишмердигин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын айрым ченемдерин тартипке келтирүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-февралындагы № 51 “Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөөнү уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында конкурс өткөрүүнүн жана кадрлар резервин түзүүнүн тартиби жөнүндө жободо:
-         төмөнкүдөй мазмундагы 42-пункт менен толукталсын:
“42. Конкурска катышууга байланыштуу чыгымдарды (конкурс өтүүчү жерге чейин келип жана кайра кеткен жол кирелерди, жашай турган жайды ижарага алууну, анда жашоону, байланыш каражаттарынын кызматын пайдаланууну) конкурстун катышуучулары өз эсебинен төлөшөт;
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарындагы жетекчи кызмат орундарын ээлөө үчүн көрсөтүүгө жана ички конкурс өткөрүүгө кадрлар резервин түзүү тартиби жөнүндө жободо:
- 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
“2. Конкурс Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарындагы бош жетекчи кызмат орундарын ээлөө үчүн көрсөтүүгө кадрлар резервинде турган кызматкерлердин арасында өткөрүлөт.
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалуучу жетектчи кызмат орундарын, ошондой эле медициналык жана жашыруун ыкчам бөлүктөрүнүн жетектчи кызмат орундарын ээлөө конкурс өткөрүлбөстөн жүзөгө ашырылат.”
- 9-пункту “жетекчиси тарабынан” деген сөздөрдөн кийин “жыл сайын” деген сөздөр менен толукталсын;
- 10-пунктунда “жыл сайын жаңыртылып турат” деген сөздөр “чейректе бир жолу толукталышы мүмкүн” деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- 12-пунктунун экинчи абзацы “конкурстун жыйынтыгы боюнча” деген сөздөрдөн кийин “талапкер болгон” деген сөздөр менен толукталсын;
- 14-пункта:
үчүнчү абзацы “укук коргоо органынын” деген сөздөрдөн кийин “мекемелеринин,” деген сөздөр менен толукталсын;
төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:
“Эскертүү: Ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн райондук, шаардык жана облустук бөлүмчөлөрүнүн, бөлүмдөрүнүн, башкармалыктарынын жетекчисинин (начальнигинин) орун басарларынын кызмат орундарын ээлөө конкурс өткөрүлбөстөн жүзөгө ашырылат.”
- 38-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын:
“Укук коргоо органынын бөлүгүнүн жетекчи кызмат орунун ээлөөгө кызматкердин талапкерлиги, аны дайындоо жөнүндө буйруктун долбоорун киргизгенге чейин, райондордун аткаруу бийлигинин органдарынын, Бишкек жана Ош шаарындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык макулдашуу жол-жобосунан өтөт.
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан биротоло терс чечим чыгарылган учурда укук коргоо органынын бөлүгүнүн жетекчи кызмат орунун ээлөөгө конкурстук тандоо кайрадан жарыяланат.
Эскертүү: ушул пунктун экинчи жана үчүнчү абзацындагы ченемдер экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына карата жайылтылбайт.”
- төмөнкүдөй мазмундагы 41-пункт менен толукталсын:
“41. Конкурска катышууга байланыштуу чыгымдарды (конкурс өтүүчү жерге чейин келип жана кайра кеткен жол кирелерди, жашай турган жайды ижарага алууну, анда жашоону, байланыш каражаттарынын кызматын пайдаланууну) конкурстун катышуучулары өз эсебинен төлөшөт.”
2. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жүктөлсүн.
3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Премьер-министр                                                               С. Жапаров

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13