wrapper

Долбоорлор

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорунун максаты жана милдети болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 4-августундагы № 421 токтому менен бекитилген Жол кыймылынын эрежелеринин жана Унаа каражаттарын пайдаланууга уруксат берүү боюнча негизги жоболорунун жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кызмат адамдарынын милдеттеринин ченемдерин колдонуудагы мыйзамдар жана Кыргыз Республикасынын улуттук стандарты катары кабыл алынган мамлекеттер аралык стандарттар менен актуалдаштыруунун максатында, Кыргыз Республикасынын Ичкиштик ички министрлиги “Жол кыймылынын эрежелерин жана Унаа каражаттарын пайдаланууга уруксат берүү боюнча негизги жоболорун жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кызмат адамдарынын милдеттерин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 4-августундагы №421 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун иштеп чыккан.

Кыргыз Республикасынын “Автоунаа каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө” Мыйзамынын 31-беренесине ылайык 2021-жылдын 1-январынан тартып милдеттүү камсыздандыруу боюнча милдеттерин аткарбагандыгы үчүн унаа ээлеринин жоопкерчилиги тууралуу ченемдер күчүнө киргендиктен, ушул долбоордо айдоочулар тарабынан ички иштер органдарынын кызматкерлеринен текшерүүгө бериле турган документтердин тизмегин автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полиси менен толуктоо сунушталууда.

Ошондой эле, айдоочу кийинкиге калтырып коюуга мүмкүн болбогон учурда өзүнүн транспорт каражатын берүүгө милдеттүү болгон мамлекеттик органдардын тизмегинен   салык полициясы алынып салынат, анткени, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 5-августундагы №490 токтомуна ылайык мындай орган жок.

Андан соң, Жол кыймылынын эрежелеринин колдонуудагы редакциясында жол белгисинин колдонуу зонасында, же болбосо жолдун ушул участогунда административдик укуктук бузууларды автоматтык режимде иштөөчү фототартуу, кинотартуу жана видеотартуу функциялары бар атайын техникалык каражаттар же фототартуу, кинотартуу жана видеожазуу каражаттары менен фиксациялоо жүргүзүлүшү мүмкүн экендигин көрсөткөн 8.23 «Фотовидеофиксация» кошумча маалыматтардын белгилери (табличкасы) бар, бирок, 52289-2004 КМС Р МАСТтын талаптарына ылайык бул табличка негизги жол белгилери жана жол чырактар менен колдонулат.

Буга байланыштуу, “Акылдуу шаар” долбоорунун “Коопсуз шаар” компонентин ишке ашыруу максатында, долбоордо Жол кыймылынын эрежелерин жол кыймылынын катышуучуларына фото видео белгилөө стационардык аппаттык-программалык комплекси колдонулуучу жол участкалары тууралуу эскерте турган «6.22 «Видеоконтроль» жаңы белги менен толуктоо сунушталууда, бул тыюу салуучу же башка жол белгилерин ашыкча колдонуу зарылдыгын кыскартат, ошондой эле, жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга түрткү болот.

Ошондой эле, долбоордо мамлекеттер аралык стандарттарды Кыргыз Республикасынын улуттук стандарты катары киргизгизүүгө байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 4-августундагы №421 токтому менен бекитилген Унаа каражаттарын пайдаланууга уруксат берүү боюнча негизги жоболордо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кызмат адамдарынын милдеттеринде (мындан ары – Негизги жобо) бар болгон шилтемелерди МОСТко актуалдаштыруу сунушталууда.

Мындан тышкары, “Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесине ылайык унаа каражаттарын техникалык кароону Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте аккредитациядан өткөн диагностикалык борборлор жүргүзгөндүктөн, негизги жобонун текстиндеги «мамлекеттик техникалык кароо» деген сөз айкашынан «мамлекеттик» деген сөз айкашы алынып салынат.

Андан кийин, Кыргыз Республикасында милдеттүү техникалык кароо жол-жоболоруни алынып салынгандыгына байланыштуу, Негизги жобонун 2-пунктунан автомобилдердин маңдайкы айнегинин ылдыйкы оң бурчуна мамлекеттик техникалык кароодон өткөндүк жөнүндөгү талон жана лицензиялык карточка чаптоо зарылдыгы жөнүндө ченем алынып салынат.

Ошондой эле, автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу келишимин түзбөгөн кожоюндардын унаа каражаттарын эксплуатациялоого тыюу салуу жөнүндө ченемди киргизүү сунушталууда, анткени, «Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Ресбуликасынын Мыйзамынын 31-беренесине ылайык, 2021-жылдын 1-январынан баштап милдеттүү камсыздандыруу боюнча милдеттерин аткарбагандыгы үчүн автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жоопкерчилиги жөнүндө ченем күчүнө кирет.

Ошондой эле долбоордо “Кыргыз Республикасынын ИИМдин Мамлекеттик автоинспекциясы” сыяктуу мамлекеттик органдардын аталыштарын “жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга” алмаштыруу бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилет.

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13