wrapper

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Республикалык окуу борборунун 2016-жылдын 14-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын ИИМдин Республикалык окуу борборунун бош кызмат орундарына сынак жарыялоо жөнүндө» буйругуна ылайык, профессордук-окутуучу курамынын төмөндөгү бош кызмат орундарына сынак жарыяланды:

1 Административдик тармактар циклы:
- цикл башчысы - 1
- ага окутуучу - 1
- окутуучу - 1

2 Жалпы тармактар циклы:
- цикл башчысы - 1
- ага окутуучу - 1
- окутуучу - 2

3 Аскердик тартип жана дене тарбия циклы:
- окутуучу - 1

Сынакка катышуучу талапкерлердин документтерин кабыл алуу жана каттоо Кыргыз Республикасынын ИИМдин Республикалык окуу борборунун кадрлар бөлүмүндө 2017-жылдын 16-апрель айына чейин жүргүзүлөт.

Баардык маселелер боюнча 39-89-64; 39-89-15 телефондору боюнча кадрлар бөлүмүнө кайрылса болот.

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Наши контакты

Адрес; 720040, г.Бишкек ул. Фрунзе 469

Секретариат МВД КР 

Телефон доверия: +996 312 26 60 27

Общественная приемная граждан:

+996 312 26 60 64

Пресс-служба МВД КР:

(тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

По вопросам работы проекта "Безопасный город" и по штрафам за нарушения ПДД: 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76

По вопросам выдачи справок о несудимости: 0312 36-94-18

По вопросам выдачи справок оружия СОБ МВД КР: 0312 36-94-93

По вопросам выдачи справок ГУОБДД МВД КР: 0312 36-95-58

По вопросам выдачи апостиля: 0312 36-94-13