wrapper

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан күйүүчү, уулуу, радиоактивдүү, жарылуучу материалдар бар автоунааларды, жүктөрдү узатуу белгиленген баада, алдын ала макулдашуу боюнча жүзөгө ашырылат:
 
Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактар үчүн 1 саат убактысына  (унаа узатуу) ЖККББ бир кызматкери үчүн төлөм - 184,0 сом, чет элдик биргелешкен ишканалар жана уюмдар үчүн - 790,0 сом;
 
Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактар үчүн автоуналаарды коштоо 1 км баасы - 15,0 сом, чет элдик биргелешкен ишканалар жана уюмдар үчүн - 36,0 сом.
 
Коркунучтуу, баалуу ж.б. жүктөрдү ташууну алдын ала маршрутун макулдашуу, керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн атайын уруксат - 440,0 сом;
Оор жүктөрдү ташуу үчүн транспорт каттамын макулдашуу жана кошумча жабдууларды орнотуу үчүн уруксат - 260,0 сом.
 
Байланыш телефону: 
 
КР ИИМ ЖККББ: 0(555) 60-60-03;

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

Милиция: 102

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

+ 996 312 26 62 90 (тел/факс), +996 312 26 62 54