http://www.zoofirma.ru/

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин
Мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башкы башкармалыгы тарабынан көрсөтүлгөн кызматтары үчүн төлөмдөрдүн
Прейскуранты

 №  Күзөт түрлөрү  Баасы, сом, тыйын
1  Кароолдук стационардык күзөтүү кызматы:
-текшерүү пунктусуз, саатына
-текшерүү пункту, саатына
 66
 76
 Обьектилерди милиция тарабынан жөө кайтаруу кызматы, саатына  24
 Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө (БКТ) кошулган обьектилердин сааттык баасы
1- даражадагы
2- даражадагы
3- даражадагы
4- даражадагы
5- даражадагы17
14
12
9

 Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө бир ачкыч менен кошулган өрт коопсуздугуна төлөнүүчү төлөм, айына  2912
 Күзөт жана өрткө каршы орнотулган аппаратуранын бир айдагы тейлөө баасы  146
 Шаардык бөлүмдөрдүн (бөлүмчөлөр) объектилерди, жеке жана юридикалык жактарды кайтаруудагы милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы  237780
 Областардагы райондордун бөлүмдөрүндөгү (бөлүмчөлөр) милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы  214380
 Нарын областынын милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы  275940 
Чет элдик мамлекеттердин өкүлчүлүктөрүн, жеке жана юридикалык жактарын кайтаруудагы күзөт кызматынын тескөөчүсүнүн бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы  259750 
10  Коммерциялык иштерди жана жүк коштоодо, милиция кызматкеринин бир саатык кызмат өтөө (тарифи) баасы  224 
11   Дүрбөлөң коңгуроосунун бир сааттык кызмат (тарифи) баасы
1- даражадагы
2- даражадагы
3- даражадагы
4- даражадагы
5- даражадагы
17
14
12
9
12  Кызмат убактысынан тышкары (кызматкердин эс алуу убактысында), келишимдин негизинде кайтаруунун баасы бир айга 19815 сомдон ашпоосу зарыл.  19815

 Эскертүү: райондук жана тоолуу аймактарга ылайык жер-жерлерде, акчалай камсыздоонун өлчөмү коэффициентке жараша көбөйөт.

Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүн аркылуу атуулдардын турак-жайын кайтаруу

 

Турак жайдын түрү Төлөм айына (сом) Бекитилген тарифтерден жеңилдетилген төлөө акысы
Бир, эки, үч бөлмөлүү батирлер жана жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 100 кв/м ашпаган 600 - Улуу Ата мекендик согуштун катышуучула-рына жана майыптарына -50%;

-Афганистан согушуна катышкан атуулдарга, Чернобыль АЭС кырсыгына кабылгандарга - 20%;

-Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ошондой эле кызмат өтөөнүн пенсияга укук берүүчү белгиленген мөөнөтүн өтөгөндөргө, жаш курагына же оорусуна байланыштуу эс алууга чыккан ИИМнин кызматкерлерине -50 %.


Төрт, беш бөлмөлүү батирлер жана кабаттуу жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 100 кв/м ден 200 кв/м ге чейинки  1130
Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн өзүнчө багытына кошулуу аркылуу сактоонун 1 жана 2 чегин кошумча блокировкалоо же төлөө акысы 2912 сомдук шлейфти Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын ээлөө менен
Кабаттуу жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 200 кв/м ден ашкан  1130
Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн өзүнчө багытына кошулуу аркылуу сактоонун 1, 2 жана 3 чегин кошумча блокировкалоо же төлөө акысы 2912 сомдук шлейфти Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын ээлөө менен

Батирлер жана жеке менчик үйлөрдө жана башкалардагы дүрбөлөң баскычы

 

 Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын же шлейфти ээлөө үчүн төлөө акысы 2912 сом

Эскертүү: Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө кошулган атуулдардын турак-жайын кайтаруу, анын мүлкүнүн баасы 50000 сомго чейин болсо - 600 сом, ошону менен бирге атуулдун мүлкү мурдагы баасынан көбөйсө, төлөө өлчөмү ар бир 10000 сомуна 30 сомго жогорулайт.