wrapper

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин түзүлүшүндө ведомстволук медициналык кызматы каралган.
Анын негизги милдеттерди:
- ички иштер органдарынын өздүк курамынын ден-соолугун чыңдоо;
-ички иштер органдарында аскердик-врачтык экспертизасын уюштуруу;
- ИИО өткөргөн аскердик-мобилизациялык жана коомдук иш-чараларда медициналык камсыздоону уюштуруу;
- ички иштер органдарынын өздүк курамын кызматтык ишмердүүлүккө психологиялык камсыздоо, кызматкерлерди психологиялык реабилитациялоодон өткөрүү;
- ички иштер мекемелеринде жана бөлүктөрүндө санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү.
ИИМдин медициналык кызматынын башында – Медициналык башкармалыгы турат. Аткарыла турган милдеттердин негизинде төмөнкү бөлүмдөрү бар:
ИИМдин: 50 орундук Ооруканасы, Бейтапканасы, Аскердик-дарыгердик комиссиясы, Санитардык-эпидемиялык көзөмөлдөө борбору жана Психологиялык кызматы менен Тиш-дарылоо кызматы. Облусттарда амбулаториялары, күндүзгү ооруканасы, аймактык аскердик-дарыгердик комиссиялары бар медициналык кызматтары, Ош шаарында 25 орундуу дарылоо борбору жана бейтапканасы бар.
ИИМдин дарылоо-алдын алуу мекемелери ички иштер органдарынын кызматкерлерин, ИИОнун пенсионерлерин жана кызматкерлердин үй-бүлөмүчөлөрүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлерин, келишимдин негизинде башка укук коргоо органдарынын кызматкерлерин (КРнын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматы, Прокуратура, КРнын Өкмөтүнө караштуу Экономикакалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы, КРнын Өзгөчө кырдаал министрлигини мамлекеттик өрткө каршы кызматы) медициналык жактан камсыздайт.
ИИМдин бейтапкансы 15 дарыгердик адистиги боюнча квалификациялык медициналык жардам көрсөтөт. Дарт аныктоочу изилдөөлөрдү жүргүзөт – рентгенологиялык, ультразвуктук, ЭКГ, лаборатордук: клинико-биохимиялык, бактериялогиялык, ВИЧ инфекциясын аныктоочу.
Акы төлөөнүн негизинде (бюджеттик каржылоодон тышкары) элге тиш-далылоо жана тиш жасоо жардамын көрсөтөт.
ИИМдин аскердик дарыгердик комиссиясы жана облусттардын аймактык аскердик-дарыгердик комиссиялары коргоо органдарына кызмат өтөөгө кирип жана ИИМдин окуу жайларына окууга өтүп жаткан жарандарды аскедик-дарыгердик медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрөт.
Психодиагностикалык борбору кызматка кабыл алынып жаткан жарандардын психологиялык жарамдуулугун аныктайт.
ИИМдин санитардык-эпидемиялогиялык борбору санитардык-эпидемиологиялык экспертиза, иликтөө, бактириологиялык текшерүү жана башка баа берүүнүн түрлөрүн уюштурат жана өткөрөт. Башка кесиптин кызматкерлерине алдын ала жана мезгил-мезгили менен медициналык кароодон өткөрүүнү камсыз кылат;

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

Милиция: 102

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

+ 996 312 26 62 90 (тел/факс), +996 312 26 62 54