wrapper

2019-жылдын 1-январынан баштап мурда соттук-укуктук реформанын алкагында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жаңы кодекстери менен мыйзамдары күчүнө кирген. Ушуга байланыштуу, жаңы ченемдик-укуктук актылардын күчүнө кириши менен жаңы кодекстер менен мыйзамдарды колдонууда жаралган маселелерди ыкчам чечүү жана көйгөйлөрдү жоюу максатында Ички иштер министрлиги “жумушчу топту” түзүү жөнүндө буюрма чыгарган.

Кыргыз Республикасынын ИИМдин буюрмасын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын ИИМде төмөнкү телефондор уюштурулду.

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Тергөө кызматы:

(0312) 26-61-67

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Жоруктар жөнүндөгү иштер боюнча башкармалыгы :

(0312) 26-61-41

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Коомдук коопсуздук кызматы:

(0312) 26-62-83

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы :

(0312) 63-07-50

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13