wrapper


2020-жылдын 13-август күнү Ош шаардык ИИБ боюнча жаңы милициянын кайгуул кызматынын 219 бош кызмат орундарына талапкерлер тестирлөөдөн өтүштү. Сынакты жаңы жарыялаганда 497 талапкер арыздарын жана билдирүүлөрүн тапшырышкан: анын ичинен 264 жөнөкөй жарандар.
Тестирлөөгө 471 талапкер катышууга уруксат берилип, жеке көйгөйлөрүнө байланыштуу 378 талапкер катышып, жалпы билимди баалоо жана усулдук окутуу борборунун жыйынтыгы боюнча 310 талапкер тестирлөөнү ийгиликтүү өтүшсө, 67 талапкер өткөн эмес.
Тестирлөөнүн жыйынтыгы менен талапкерлер «www. guobdd.kg» сайтында кирип таанышса болот.
17-18-август күндөрү Ош шаарынын К. Маркс көчөсүнүн №1 дарегинде жайгашкан А. Сүйүнбаев атындагы стадиондо тестирлөөдөн ийгиликтүү өткөн талапкерлер физикалык даярдык боюнча нормативдерди тапшырат.
Кыргыз Республикасынын ИИМдин ЖКККББ физикалык даярдык боюнча нормативдерди тапшырууга уруксат  берилгендер тизменин негизинде таңкы саат 07:30   кечикпестен жогоруда көрсөтүлгөн дарекке келип калууларын суранат.
Талапкерлер жанына спорттук кийимдерди жана өздүгүн тактай турган документтерди алып алуулары зарыл.
ИИМдин ЖКККББнын Басма сөз кызматы

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13