wrapper

Кечээ күнү Жогорку Кеңештин отурумунда депутат Жанар Акаев Бишкек шаарынын комендатурасы мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредациялоодон өткөргөндүгүн айтып, ошондой эле дагы жайырмадан ашык ЖМКга пропуск берүүлөрүн сунуштаган.
Бишкек шаарынын комендатурасы дагы бир жолу эскертет: Жарандардын маалымат алуу укугун камсыздоо жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 24-мартындагы №55 Жарлыгынын 10-пунктун аткаруу максатында Бишкек шаарынын комендатурасы жөнүндө Жобонун 3- пунктуна ылайык, аталган аймакка өзгөчө абал киргизилип, тиркеменин негизинде түзүлгөн кризистик кырдаалдарды эске алуу менен калктын маалыматка жеткиликтүүлүгү жана маалымат таратуунун тартиби бекитилген.
Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча оперативдүү штабдын басма сөз борборунун базасында жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалар үчүн онлайн платформаларды түзүү жана бул буйрукту ишке ашыруу үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүү каралган.
“Кризисттик кырдаалды эске алуу менен калктын маалыматка жеткиликтүүлүгү жана маалымат таратуу тартиби жөнүндө” Комендант бекиткен Жобо өзгөчө абал учурунда Бишкек шаарынын комендатурасы менен жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалардын бири-бири менен өз ара кызматташуусунун тартибин жөнгө салат.
Жобонун негизги максаты расмий жана тастыкталган маалымат алууда жарандардын кепилденген укуктарын камсыз кылуу болуп саналат. Аталган Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, “Өзгөчө абал жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Контитуциялык Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларынын, коменданттын буйруктарынын жана буюрмаларынын талаптарына ылайык иштелип чыккан.

Бишкек шаарынын комендатурасынын Басма сөз борбору

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13