wrapper

Жеке ишкер Маматжан Анарбаев учурда коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүү максатында күн-түн дебей көчөлөрдө кызматын өтөп жатышкан милиция кызматкерлеринин коопсуздугун ойлоп, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине көп жолу колдонуучу 500.000 даана бет кап тапшырды. Ал ары түйшүктүү, ары татаал ишти аркалап, күн-түн дебей калкттын коопсуздугу үчүн кызматын өтөп, мекенине кызмат кылып жүргөн милиция кызматкерлерине ар дайым ыраазы экендигин билдирип, ден соолуктары бекем болушун каалап өттү.
Өз кезегинде ички иштер министрлиги жеке ишкерге көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирип, ишине ийгиликтерди каалады.

ИИМдин Басма сөз кызматы

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13