wrapper


Бишкек шаарында өзгөчө абал киргизилишине байланыштуу милиция кызматкерлери өз кызматтарын күчөтүлгөн ирээтте өтөшүп, жарандардын коопсуздугу үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүүдө.
Ушуга байланыштуу, коронавирус илдетинин жайылып кетишин алдын алуу боюнча өздөрүнө тиешелүү болгон чараларды көрүп жаткан милиция кызматкерлерине бет каптарды таратып, жарандык милдетин аткарууга Кыргыз Республикасынын ИИМдин Коомдук кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов дагы киришти. Ялкун Даутов өз эсебинен сатып алган 500 даана бет каптарды Бишкек шаарында блокпосттордо турган милиция кызматкерлерине таратты. Анткени эпидемия маалында медициналык бет каптарды эки-үч сааттын ичинде алмаштырып туруу зарыл болгондуктан, жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында көчөдө турушкан кызматкерлерге дагы көп керек болот. Алар Ялкун Даутовдун бул кадамына милиция кызматкерлери ыраазычылыгын билдиришип, бекем ден соолук каалашты.

ИИМдин Басма сөз кызматы

Галерея

Видеогалерея

videogallery

Биз менен байланыш

Дареги; 720040, Бишкек ш., Фрунзе көч. 469

ИИМдин Катчылыгы, тел: + 996 312 26 60 54

ИИМдин ишеним телефону: +996 312 26 60 27

ИИМдин кабылдамасы: +996 312 66 24 50

ИИМдин Басма-сөз кызматы:

0 (тел/факс), +996 312 26 62 54, 26 62 90

“Коопсуз шаар”  долбоорунун ишиндеги жана ЖКЭни бузуулар үчүн айып пул маселелери боюнча : 0312 53-03-48, 0312 53-03-89, 0312 53-03-76 
Соттолбогондугу жөнүндө тактаманы берүү маселелери боюнча: 0312 36-94-18 
КР ИИМдин КККнын курал колдонууга уруксат берген тактама маселелери боюнча: 0312 36-94-93 
КР ИИМдин ЖКККББнын тактама берүү маселелери боюнча: 0312 36-95-58 
Апостиль  берүү маселелери боюнча 0312 36-94-13